Városok-Falvak Szövetsége

országhatárokon átnyúló kulturális kapcsolat

Biharkeresztes Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a román határtól 6 km-re lévő település. Lakosainak száma 4.185 fő. Ezzel az ország egyik legkisebb városa, körjegyzőség, közigazgatási mikró-központ. Mezőgazdasági jellegű és a Berettyóújfalui kistérség egyik központi fekvésű kisvárosa. Területe 49,26 km2, népsűrűség mértéke 84,96 fő/km2.

Ez a tipikusan síkvidéki, sakktáblás alaprajzú város igen könnyen megközelíthető vonattal és autóval is a 42-es számú főútról. Vasútállomása egyben határváros is.

A település első okleveles említése 1214-ből való, ahol még Fancsal néven volt számon tartva. A tatárjárás idején az akkori falu valószínűleg elpusztult. Majd a váradi egyház birtokába került- a váradi káptalan és a váradi Szent kereszt oltár oltásmesteréé volt (Innen ered a keresztes név). Az 1300-as évek végétől, mint Mezőkeresztes említik, és csak 1912-től hívják Biharkeresztesnek.

A település fejlődése a XIX. században gyorsult fel, amikor a Sárréti Járás központja volt. 1970-ig volt járási központ, 1989-től város újra, és kistérségi centrum. Ma a város ellátja a környező települések közigazgatását, jelentős létszámú általános iskolája van, valamint óvodája. Oktatási intézményfenntartó társulás (5 települést érintően: Biharkeresztes – Ártánd – Tolt – Bojt – Nagykereki- óvodai nevelés, általános iskolai oktatás 7 településre kiterjedően pedagógiai szakszolgálat). A középiskolája biztosítja a környék fiataljainak továbbtanulását. A képzés 3 irányú: egyrészt általános gimnázium, másrészt mezőgazdasági szakképző, harmadrészt számítástechnikai szakképző.

A város civil élete komoly hagyományokkal rendelkezik, sokrétűnek és szervezettnek mondható. Az országos és helyi egyesületek, érdek képviseleti szervezetek, alapítványok tevékenységi területe a város közéletének szinte valamennyi fontos területét lefedik.

Közművelődési feladatait a Városi Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Az összevont intézmény biztosítja a város színvonalas és hasznos szabadidő-eltöltéséhez szükséges intézményi hátteret, valamint a változatos, igényes programokat minden korosztály számára. Amatőr művészeti csoportjaik: népdalkör, balett csoport. Hagyományos rendezvényeik: város hete, idősek hete, nemzeti ünnepeink, nemzetközi alkotótábor, kukorica fesztivál, kiállítások, városi karácsony, szilveszter. Könyvtári szolgáltatásaik: kölcsönzés, internet, író-olvasó találkozók.

 

Turisztikai látnivalók

Legrégibb történeti emléke a református templom, melynek az alapjai a XIII. században épültek. A mai református templom középkori eredetű. az egykori, Árpád-kori templom három ablaka ma is látható. Az épület mai formáját az 1867-es felújítás során nyerte el. Emellett említésre méltó még a Polgármesteri Hivatal előtt található Osváth Pál szobor is.

A település határában meleg vizes kút található, melynek vize gyógyászatra alkalmas, minősége megegyezik a hajdúszoboszlóival.

A város környezetében, mintegy 10 km-re található a nagykereki várkastély, Bocskai családi központja. Az alföld növény és állatvilágának megismerésére természeti sétákat lehet tenni a környező mezőkön, ahol meg lehet ismerni a madarakat és azokat a növény-ritkaságokat, amelyek csak ezen a vidéken találhatóak.

20 km-re van a herpályi rom, 30 km-re található a  Bakonszeg nevű település, ahol a Bessenyei kúria tekinthető meg. Bessenyei György (1747-1811) a felvilágosodás kiemelkedő írója és filozófusa. Végakarata szerint kertjében, kedvenc almafája alatt temették el (hamvait 1940-ben vitték Nyíregyházára). A költő egykori udvarházában 1965-ben nyitották meg a Bessenyei György élete és munkássága című emlékkiállítást. Az emlékház kiállítása tablókon mutatja be a híres író-filozófus munkásságát.

A horgászás szerelmeseinek nyújt lehetőséget az ugyancsak 30 km-re található Sebes-Körös és a biharugrai halastó. A Biharugrai-halastavak, Békés megye északkeleti sarkában elhelyezkedő, mesterségesen kialakított halastórendszer, mely területileg két, jól elkülöníthető – a biharugrai és a begécsi – egységből áll. A tavak 1927 hektáros területükkel Magyarország második legnagyobb halastórendszerét alkotják, és elsősorban madártani értékei miatt természetvédelmi oltalom alatt állnak, egy részük fokozottan védett.

Az Alföld növény és állatvilágának megismerésére természeti sétákat tehet a látogató a környező mezőkön, ahol meg lehet ismerni a madarakat és azokat a növény-ritkaságokat, amelyek csak ezen a vidéken találhatóak. Érdemes időt szakítani a határ túl oldalára, Nagyvárad megtekintésére. Természetjáró kirándulást lehet tenni a közelben lévő Bihar-hegységbe, amely területén, mintegy 800 db feltárt cseppkőbarlang van. A táj jelentős része még érintetlen természeti környezet.

A településtől nyugatra húzódik a szarmaták által épített Csörsz-árok nyomvonala is. Csörsz árka néven egy körülbelül 1260 km hosszú Ókori védőműrendszer maradványait ismerik Magyarországon, mely mintegy körbekeríti az Alföldet: a Dunakanyartól indul, az Alföld északi peremén halad kelet felé a Tiszáig, majd Debrecen környékén délkeletre fordulva egészen az Al-Dunáig húzódik. A Csörsz-árok pontos keletkezése és funkciója a mai napig vita tárgyát képezi. Tájanként több elnevezése ismert: Ördög árka, Avarárok, Ördögárok, Ördögborozda, Csörsz-árok, Rasponné útja, Ördögszántás, Kakasborázda.

A városban minden évben megrendezett kulturális programok is kellemes szórakozást kínálnak, ilyenek például az áprilisban megrendezésre kerülő Város Hete, a határmenti kiállítás ás vásár a Bihar-Bihor Expo, vagy a szeptemberi Kukorica fesztivál.

Piruett Tánc Stúdió
4026 Debrecen, Gyergyó út 9. 8/49., Tel: 06/30-3819479
Vezető: Simonyi Kitty elnök, táncpedagógus

Az egyesületnek gyermek, junior és felnőtt korcsoportban indított versenyzőket.
Gyermek korosztályban kis csoport kategóriában első helyezést értek el a Katonák. Nagy csoportban az első helyet szerezte meg az 1001 Éjszaka produkció. MDSSZ (Magyar Divat és Sporttánc Szövetség) által megrendezett táncversenyén országos 4. helyezést értek el a gyerekek és indulhattak az Európa Bajnokságon.

Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Biharkeresztes, Hősök tere 12. Tel: 54/425-808
Vezető: Hajdú Erzsébet

1999 őszén alakultunk, első fellépésünk a néprajzi gyűjtemény megnyitásakor volt. 2000-ben Túrkevén országos minősítőn arany fokozatot értünk el. Így 1 ezüst, 4 arany, 1 kiváló arany minősítésünk és egy Nívó díjunk van. Ezeket az eredményeket a KÓTA és a Vass Lajos Országos Népzenei Szövetség versenyein gyűjtöttük össze.

www.biharkeresztes.hu