Városok-Falvak Szövetsége

országhatárokon átnyúló kulturális kapcsolat

Tiszacsege város Hajdú-Bihar megyében, a Balmazújvárosi kistérségben.

Polgártól 20 km-re dél-délnyugatra, Tiszafüredtől 20 km-re északkeletre, a Hortobágyi Nemzeti Park északnyugati kapujában található. Az egységes morfologiájú település középpontjában a Tisza-part, Balmazújváros, Egyek felé vezető három út elágazása környékén az egykori egyutcás ófalu található. Vonattal elérhető az Ohat-Pusztakócs–Nyíregyháza-vasútvonalon.

Az Árpád-kori település neve a Csege, honfoglalás kori magas tisztséget betöltő személynévből alakult ki. A település kedvező földrajzi fekvése miatt már a korai középkorban fontos tiszai átkelőhely volt, a 15. században a mezővárosi rangot is elnyerte.

Az egykor Szabolcs megyéhez tartozó települést írásos dokumentumban 1248-ban említik először, amikor az egri püspökség birtokába került. Földrajzi fekvésénél fogva a Tisza bal partján jelentős átkelőhely – kompjárat köti össze a túlparton fekvő Ároktővel.

Tiszacsege a XVIII. században a Vay család birtoka lett, határában négy uradalmi központ alakult ki: a Nagymajor, a Kismajor, a Cserepes és a Szilágy. A birtokosok a Nagymajorban szokatlanul nagyméretű, kétemeletes vadászkastély építtettek, amelynek stílusa a biedermeier felé hajló empire ízlésre vall. A kastély ma szálloda.

A falu a hortobágyi pásztorok egyik kibocsátó faluja volt, így a település a hortobágyi pásztorkultúra alakítója és befogadója is.

Tiszacsegén található a Tisza egyik átkelőhelye. Kedvelt üdülőhellyé az itt feltörő, gyógyító hatású termálvízre épített strand teszi. Látványosságot jelentenek a falu népi építészetének emlékei, valamint a Vay-kastély. Területén 1972-ben 73 Celsius-fokos hévizet tártak fel. A gyógyhatású termálkincsre alapozott fürdő 1982-ben nyitotta meg kapuit. A település melletti Kácsa-sziget bioszféra-rezervátumnak tekinthető. Gazdag növény-…

Tiszacsegén található a Tisza egyik átkelőhelye. Kedvelt üdülőhellyé az itt feltörő, gyógyító hatású termálvízre épített strand teszi. Látványosságot jelentenek a falu népi építészetének emlékei, valamint a Vay-kastély.

Területén 1972-ben 73 Celsius-fokos hévizet tártak fel. A gyógyhatású termálkincsre alapozott fürdő 1982-ben nyitotta meg kapuit.
A település melletti Kácsa-sziget bioszféra-rezervátumnak tekinthető. Gazdag növény- és állatvilágával ma is megmutatja azt az élőhelyi formát, amely a Tisza szabályozása előtt jellemző volt az Alföld nagy részére.

Nevezetességei:

Református templom

A falu legrégebbi kőépülete a barokkos külsejű református templom, amely egy középkori gótikus épület maradványait rejti magában (1975-ben tárták föl). Tiszacsege már az Árpád-korban egyházas hely, azonban erről csak az 1332-37-es években keletkezett ún. pápai tizedlajstrom ad hírt. Ezekben az években Mindszentekről elnevezett egyháza és Dömötör nevű papja ismert. A templom építésének ideje a XIV. vagy a XV. század lehet és a kor építőművészetének megfelelően, gótikus stílusban készült. Erről tanúskodik a nyolcszög három oldalról záruló, egykor támfalas szentélye és a déli oldalon két ablakának kerettöredékei.

Falumúzeum

A zsellérház 1833-ban épült. Népi építészeti műemlékké 1963-ban nyilvánították. A múzeumház berendezése reprezentálja a múlt század végi paraszti élet ekvizítumait.

Az épület fehérre meszelt vályogfalú, kétszeres nádfedeles. A zsellérház vert falból készült, alapozás nélkül. A keskeny tornácot biztosító faoszlopokkal alátámasztott tetőnáddal fedett. A fal vesszőfonatát agyaggal tapasztották. A mennyezet alig faragott gerendák közé berakott, vékony husángfára csavart, híg anyaggal mártott szalma. Az így elkészített pórfödémet azután alulról-felülről agyaggal tapasztották, és fehérre meszelték. A szabadkéményes pitvarban és a fehérre meszelt döngöltföld padlójú szobában eredeti zsellér bútorokat és felszerelési tárgyakat használati eszközöket helyeztek el.

Tiszacsegei Termálstrand

Az 1972-ben feltárt 80 °C-os sok oldott szerves anyagot tartalmazó termálvízre épült a két gyógymedencés strandfürdő, s a csónakázó tó. A fürdő vize csont-, bőr-, izom- és reumatikus betegségek gyógyítására alkalmas. A strand szomszédságában két hektáros területen fekszik a Holdfény Kemping, amely árnyas fáival, csendes környezetben 500 fő pihenését szolgálja. Az igényesebb vendégek fogadására a közeli 80 férőhelyes Tiszaterm Hotel ad lehetőséget.

Holt-Tisza

A településhez tartozó Kácsa-szigeti Holt-Tisza és környezete fokozottan védett természetvédelmi terület, értékes élővilágnak ad otthont.

A holtág természetes lefűződéssel alakult ki, a Tisza bal parti ármentesített területén helyezkedik el. Közigazgatásilag a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsege községhez tartozik. Hossza 7,5 km, átlagos szélessége 95 m, területe 71 ha, átlagos vízmélysége 1,9 m, víztérfogata 1,4 millió mf. Állami tulajdon, kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel jelentős mértékben benőtt. Vizének minősége megfelelő. Belvizekből töltődik fel, leürítése a Berzsenyes-csatornán keresztül az Árkus-főcsatorna felé lehetséges. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tarozás, üdülés. Élővilága gazdag és változatos. Tiszacsege Község Önkormányzata falusi turizmus céljaira szeretné hasznosítani a holtágat.

Nagymajori-kastély vagy Vay-kastély

A Vay kastély a XVIII. század legelején épült biedermeier felé hajló empire stílusban.

Vay Ádám kuruc generális építette egy magaslatra. Hatezer holdas birtok tartozott hozzá, gulyákkal, ménesekkel. Az épület- együttes az ötszintes főépületből, egy kolostor-épületből és egy lovardá-ból áll. Mivel a Tisza parti városnak, Csegének komp joga volt, itt úri tizedet is lehetett szedni. A báró úr pallos joggal rendelkezett, ezért a kastély alatt egy tömlöcrendszert is építettek. A leghíresebb betyár “Ződ Marci” volt, aki itt raboskodott. Azért hívták így, mert az asszonyok szerint szép zöld volt a szeme. A Rákóczi-féle szabadságharc bukása után 1711-ben labanc kézre került.

Korábban az egyik debreceni bíróé is volt a kastély. A második világháború után egy Radák nevezetű hölgyé volt a birtok, de mivel nem volt utódja, így az államra szállt a tulajdonjog. Az épületegyüttes 1998-ra teljesen tönkrement. Ekkor egy debreceni vállalkozó a romokban is meglátta a szépséget és lehetőséget arra, hogy a főépületet kastélyszállóvá alakítsa át, a lovarda épületében éttermet és konferenciatermet létesítsen. Hét év felújítás után 2005-ben nyílt meg a kastélyszálló 21 szobával.

A kastély a Máltai lovagrend hivatalos lovagi kastélya, mivel a kastély tulajdonosa, Sir Alexander, azaz Fekete Sándor tavaly óta máltai lovag.

Turizmus

A községet rendszeres motoros komp köti össze a Tisza túlpartján lévő Ároktővel. A Tisza partján csónakkikötő, halászcsárda, vízparti strand és kemping, gyermek vízitábor, horgászóhelyek szolgálják a pihenőket, vízisportolókat.

www.tiszacsege.hu