Városok-Falvak Szövetsége

országhatárokon átnyúló kulturális kapcsolat

A VÁROSOK, FALVAK SZÖVETSÉGE KULTURÁLIS RÉGIÓ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL, CÉLKITŰZÉSEIRŐL


Debrecen a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió – mint államhatárokon átnyúló kulturális szervezet – létrehozásával olyan nemzetközi kulturális egyesület létrejöttét kívánta elősegíteni, amelyet a régió településeinek önkormányzatai, egyházai, kulturális és civil közösségei együttesen alapítanak.

A Városok, Falvak Szövetsége identitását a közös kulturális hagyományból eredezteti. Tagjai arra törekszenek, hogy a régió fejlődése érdekében az egyszer már kialakult kapcsolódásokat újra felépítsék, a meglévőket megerősítsék. Elsődleges céljuk egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely lehetővé teszi egymás kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a kultúra különböző területein. Az egyesület tagjai felismerték és biztosak abban, hogy a fenti célok megvalósítására csak együtt és együttműködve képesek.

A fentiekre tekintettel az alapító tagok az egyesület alakuló közgyűlésén – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. tv. rendelkezéseinek is megfelelő – jogi személyiséggel és állandó szervezettel működő egyesület létrehozásáról döntöttek.